top of page

Huiswerkbegeleiding

Wij hebben voor zowel basis- als middelbare schoolleerlingen aparte klassen voor huiswerkbegeleiding. Zij krijgen gedurende deze les structuur, begeleiding en uitleg van  deskundige begeleiders. Leerlingen mogen werken aan meerdere vakken naar eigen keuze.  (Zie kopje bijlessen voor één op één lessen of duo lessen over een specifiek onderwerp en/of vak).

Bijlessen

Voor onder- en bovenbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo is er de mogelijkheid om één op één of in een tweetal lessen te nemen over een specifiek vak en/of thema. De lessen worden verzorgd door bevoegde docenten of deskundigen met een gymnasium achtergrond. Ze bieden extra uitleg en materiaal aan voor een betere beheersing van de stof. 

School- en eindexamens

Voor eindexamenleerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden wij examentraining en -begeleidingen aan.  Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Please reload

bottom of page